What is EN-TRACK?

Introdució

Dades

Know your data - in order to improve, you need knowledge.

Estandarització

Estandardització intereuropea de dades relacionades amb l’edifici.

Visió General

Punt d’entrada única per comparar dades i prendre una decisió informada.

EN-TRACK Horizon 2020

EN-TRACK es va iniciar l’1 de novembre del 2020. Compta amb el suport de la UE Horizon2020 amb un finançament de 1.393 milions d’€. El projecte té una durada de 36 mesos, finalitza el 31 d’octubre 2023.

In 2020-2023 EN-TRACK will...

Involucra de forma directa a unes 35 institucions financeres i 100 grups clau d’interès.

El sector de l’edificació té una capacitat d’inversió de més de 442 milions d’euros i d’activar més de 23 milions d’euros en inversions en eficiència energètica.

S‘espera aconseguir un estalvi anual de més de 38 GW/any i 17ktCO2eq/any al final del projecte.


Quins problemes intentem resoldre?

Un dels principals reptes per augmentar les inversions en eficiència energètica és la manca de dades estadístiques sobre l’energia real i els estalvis aconseguits en executar-les. Accedir a les dades és encara difícil perquè estan descentralitzades i en diferents formats. Per tant, només una petita part d’aquestes es pot utilitzar per produir evidències empíriques fiables sobre el rendiment de les inversions en eficiència energètica.

EN-TRACK afronta aquest repte facilitant un ecosistema interoperable de dades i eines que donen suport a la presa de decisions per la reforma d’edificis, posant-ho en pràctica amb el sector financer.


Volem habilitar i atraure inversions d’eficiència energètica al parc d’edificis europeu. Això contribuirà significativament a la reducció de les emissions de CO2.


El processament de dades d’EN-TRACK

La premissa bàsica d’EN-TRACK és que la major part de la informació que es necessita per fer del finançament de l’eficiència energètica una activitat principal ja existeix. El problema és que aquesta informació és inaccessible, mal organitzada o sovint il·localitzable. 

El procés està dissenyat per fer que l’entrada de dades sigui més senzilla,més atractiva i rendible i que els resultats tinguin més valor fent-los compatibles amb aplicacions emergents que estan liderant el mercat com son DEEP, eQuad and EnerInvest.


Aquesta figura il·lustra el processament de dades que és clau en el concepte d’EN-TRACK.