El Consorci

Els socis d'EN-TRACK

El consorci EN-TRACK està format per 7 socis de 5 països d’Europa (Espanya, Bulgària, Itàlia, Dinamarca i Regne Unit). Amb les nostres diferents àrees d’expertesa que comprenen des del desenvolupament de tecnologia bàsica pel disseny d’interfícies d’usuaris fins a l’experiència pràctica d’execució de pilots, formem un consorci fort, preparat per desenvolupar i presentar la plataforma EN-TRACK! A continuació, teniu més informació sobre els perfils del nostres socis.

Per què fer-ho sol i pel vostre compte si es pot fer conjuntament?

CIMNE

Institució líder en recerca i desenvolupament tecnològic amb capacitat demostrada en oferir serveis de gestió de dades per a la gestió d’edificis.

És el coordinador del projecte EN-TRACK, i com a proveïdor de tecnologia és el responsable pel desenvolupament de la plataforma d’EN-TRACK . EN-TRACK és el progrés lògic de les solucions innovadores del grup CIMNE-BEE per augmentar l’eficiència energètica en els edificis.


DTES

El Departament de Territori i Sostenibilitat del govern Català. Les seves principals tipologies de competència son: 1) Planificació territorial i urbanística, mobilitat i gestió del litoral, obres públiques, infraestructures i transports, 2) Promoció i rehabilitació d’habitatges, 3) Polítiques ambientals i de sostenibilitat, incloent canvi climàtic, aigua, residus i qualitat ambiental. DTES formula i implementa polítiques en l’àmbit de la qualitat de l’edificació i la rehabilitació d’habitatges, la qualitat ambiental dels productes i la mitigació del canvi climàtic.

A EN-TRACK, DTES juntament amb ICAEN recolliran dades d’edificis, les característiques de les mesures d’eficiència energètica, etc, amb els suport dels Gestors Energètics de cada edifici.


EnEffect Consult

Una empresa de consultoria energètica del sector privat que treballa a nivell local, nacional i internacional. És part del consorci internacional EEE (Econoler International-EnEffect-Elana). Gestiona el Fons d’Eficiència Energètica i Fonts Renovables de Bulgària, amb el suport del Fons per al Medi Ambient Mundial, el Banc Mundial i el Govern de Bulgària.


A En-TRACK, EnEffect és responsable d’involucrar a les parts interessades i en l’elaboració de material de formació pels propietaris d’edificis i contractistes, i també per aportar informació sobre centenars d’edificis (públics i privats) al projecte.


EnergyPro

EnergyPro empresa es va crear 2012 per accelerar les inversions en transició energètica, l’eficiència en els recursos i tecnologies netes. Ofereix assessorament personalitzat a empreses, inversors, governs, autoritats locals i institucions multilaterals al Regne Unit i a tot el món. EnergyPro col·labora amb empreses i organitzacions comunitàries que treballen per desenvolupar programes i eines que permetin oferir iniciatives d’energia neta i promoure el creixement econòmic, la salut i el benestar locals.

A EN-TRACK, EnergyPro combina la seva experiència i expertesa com a desenvolupadors d’eines d’infraestructura energètica de prestigi a nivell mundial, amb un coneixement profund dels mecanismes de finançament per eficiència energètica per donar suport a la producció de taxonomies estandarditzades i models de dades interoperables.


Joule Assets Europe

Joule Assets Europe ajuda projectes d’eficiència energètica i energia renovable a accedir a finançament, catalitzant el mercat pels promotors de projectes i inversors per superar les barreres del mercat que limiten el finançament de projectes en sostenibilitat energètica. Per assolir-ho, Joule ajuda petites i mitjanes ESCOs, grups d’enginyeria, i empreses de construcció a tot Europa a accedir al finançament adequat aportant coneixement expert gràcies a la plataforma eQuad, i participant a iniciatives de finançament públic que ajuden a formar les polítiques europees.


A EN-TRACK, Joule s’encarrega del desenvolupament de models de negoci i definició de les propostes de valor per la seva explotació. Joule també treballa en establir relacions amb les institucions financeres.


Smart Innovation Norway 

Smart Innovation Norway (SIN) és una empresa de recerca i innovació sense ànim de lucre, que treballa pel canvi verd i nous llocs de treball sostenible. Ajuden a empreses i a municipis amb recerca aplicada, innovació i comercialització d'energia sostenible, intel·ligència artificial aplicada, emprenedoria digital, ciutats intel·ligents i innovació social i de comportament.  

  

A EN-TRACK, SIN garanteix un perfil d projecte atractiu, comercialitzable i vendible. Proporciona alts estàndards professionals de comunicació per maximitzar l’impacte de la inversió que s’està realitzant.


 

ICAEN

The Catalan Institute for Energy (ICAEN) is the entity of the Government of Catalonia responsible for developing and carrying out the Catalan energy policy, especially in the field of energy efficiency and renewable energy. Main actions carried out by ICAEN include: Development of programs to promote Renewable and energy efficiency in all economic sectors; responsible for buildings' EPC in Catalonia, leading the Energy Efficiency Plan of the Catalan Government buildings. Collaboration with other Ministries of the Catalan Government to develop transversal actions.


A EN-TRACK, L'ICAEN és responsable per la recollida de dades in situ, principalment dels edificis públics. L’ICAEN participarà en activitats de difusió i comunicació per promoure, fomentar i involucrar els edificis dels sectors públic i privat en la compartició de les seves dades energètiques.