How do we do it?

Metodologia

Desenvolupament

Obteniu més informació sobre el desenvolupament d’EN-TRACK

Parts interessades

Garantir la rellevància i penetració en el mercat implicant a les parts interessades.

Pilots

Basat i provat realment. Obteniu més informació dels nostres pilots.

Desenvolupament

Estem dedicats a desenvolupar una plataforma que atengui les necessitats reals dels nostres grups d’interès i que sigui interoperable amb la infraestructura existent.

EN-TRACK es basa en una infraestructura existent que permet la recollida massiva de dades, fent que les dades siguin comparables i interoperables amb altres bases de dades existents, analitzant aquestes dades i oferint resultats rellevants a les parts interessades més importants. Això ajudarà a una presa de decisions més informada, transparent i ràpida, reduirà el risc d’inversions en eficiència energètica en edificis i facilitarà el tancament d’acords d’inversió.

Habilitar la interoperabilitat amb les bases de dades i eines més actives actualment (per exemple DEEP, eQuad, Enerinvest) donarà lloc a un ecosistema de serveis basat en l’intercanvi de dades sense ambigüitats amb costos de transacció baixos. Això és un gran pas per fer que les inversions en eficiència energètica sigui una activitat principal del sector financer.


FENT UN PAS MÉS

EN-TRACK es basa i integra plataformes ja existents.

Parts interessades

Ens dediquem a desenvolupar una plataforma que s’ajusti a les necessitats reals dels nostres grups d’interès. Per tant, ens esforcem per implicar i educar les parts interessades durant tot el període del projecte.

Les parts interessades clau d'EN-TRACK son les institucions financeres i els inversors. Així com els propietaris i operadors/gestors d’edificis. És crucial per l’èxit d’EN-TRACK implicar i obtenir comentaris i opinions dels principals interessats per tal de poder dissenyar i desenvolupar una plataforma sostenible i donar suport a les inversions de renovació per millorar l’eficiència energètica.

Juntament amb les institucions financeres clau i actors externs, EN-TRACK col·laborarà per definir les dades necessàries i avançar cap a la estandardització de la descripció de les dades per fer que dades de fonts diferents siguin comparables i analitzables. Això permetrà als inversors prendre decisions informades en les inversions d’eficiència energètica.

Conjuntament amb organitzacions de propietaris d’edificis i empreses de serveis energètics, EN-TRACK processarà les dades (energètiques, de costos i financeres) de les organitzacions i estandaritzarà processos creant procediments i protocols replicables i automatitzant l’entrada de dades per estalviar temps, reduir costos i augmentar el valor afegit del sistema.


S’organitzarà un fòrum de propietaris d’edificis i un fòrum d’institucions financeres per desenvolupar i documentar el diàleg amb les parts interessades claus sobre les seves necessitats i requisits de com la plataforma EN-TRACK pot esdevenir un recurs valuós per a ells. Els fòrums ajudaran a identificar informació sobre nous projectes que busquen finançament i oferirà oportunitats per a que es trobin propietaris d’edificis i institucions financeres.


Institucions Financeres

Obteniu més informació sobre les oportunitats que ofereix el projecte EN-TRACK per a institucions financeres i inversors.

Propietaris d’Edificis

Coneixeu les oportunitats d’atraure inversions al vostre projecte de rehabilitació en eficiència energètica.

Pilots

Els nostres dos pilots són essencials per integrar la informació dels principals interessats en el disseny i desenvolupament d’EN-TRACK.


Pilot a Espanya (Catalunya)

  • Catalunya: 4,000 edificis (~1,000 projectes)
  • 30 projectes: prequalificació del finançament conjuntament amb eQuad
  • Intercanvi de totes les dades disponibles amb DEEP.

Des de fa anys, la Generalitat de Catalunya recull dades de consums energètics i de certificació energètica de la majoria dels seus edificis públics. Ara amb la participació dins d’EN-TRACK de l’ICAEN i el Departament de Territori, la Generalitat vol fer un pas endavant i aportar els seus edificis com a projecte pilot, aportant les seves dades energètiques i tècniques.

La plataforma EN-TRACK aprofitarà aquesta informació per desenvolupar casos d’ús i diferents funcionalitats, juntament amb les dades recollides dels pilots de Bulgària. Es preveu que aquesta eina esdevingui una eina estratègica per a la Generalitat i per l’assoliment dels seus objectius de desenvolupament sostenible. Al mateix temps vol facilitar la feina del dia a dia dels gestors energètics i la presa de decisions a l’hora de dur a terme mesures d’eficiència energètica. En aquest sentit la col·laboració dels responsables dels edificis és un punt clau, ja que el seu coneixement i opinions permetrà desenvolupar la plataforma de manera més exhaustiva i fiable.


Pilot de Bulgària

  • 500 edificis (~150 projectes)
  • 10 projectes: prequalificació de finançament conjuntament amb eQuad
  • Intercanvi de totes les dades disponibles amb DEEP.

Information for about 4000 buildings and 18000 energy efficiency measeures, based on energy audits carried out between 2016 and 2022, is already collected and uploaded to the platform. It includes energy consumption data before the energy audits; general building characteristics; and parameters of energy efficiency measures recommended for implementation.

Anonymised and aggregated data for these pilot buildings is available on the platform for both registered and non-registered users, who can compare the condition of their building stock with the national average.

Each registered user will have access to the information available for his own buildings and will be able to update or supplement the data with more details for each site and more up-to-date energy consumption data. This will assist building owners not only in making informed decisions about future renovation projects, but also in monitoring and analysing energy consumption on a monthly basis, as well as monitor and verify the savings achieved through the introduction of energy efficiency measures.