HELP DESK

El teu punt de partida quan necessites ajuda
amb la plataforma EN-TRACK.

Institucions Financeres

Com a inversor o institució financera, podeu obtenir informació especial i ajuda amb la plataforma EN-TRACK aquí.

Propietaris d’Edificis

Com a propietari o operador d’edificis, podeu obtenir informació especial i ajuda amb la plataforma EN-TRACK aquí.