Contribució

Gran impacte real

Els impactes d'EN-TRACK


With increasing the energy efficiency of the building stock, EN-TRACK will contribute significantly to reaching the European Union's 2030 Climate Goals, as the building stock accounts for 40% of the CO2 emmission.

Estalvis d’Energia

Estalvis d’energia primària generats pel projecte fins al 2023:

Inversions

Inversions en energia sostenible generades pel projecte fins al 2023:

Estandarditzacions

Àmbits, estandardització, benchmarking, normalització descriptiva.

Incorporació al mercat

Evidència dels retorns financers de les inversions en eficiència energètica acceptades i acordades pel mercat.